Randel Pärna räägib Investeerimisklubi Heategevusfondist

Randel, kuidas Sa oled seotud Investeerimisklubi (IK) ja IK heategevusfondiga (HTF)?

Mul on suur au ning rõõm arutleda veidi teemal, mis on mulle kuidagi nii hingelähedane, aitäh selle võimaluse eest. Ma olen Investeerimisklubi liige alates 2015. aasta 11. jaanuarist. Tuleb meelde, et see oli kolmas Investeerimisklubi üritus, mille Tõnis ja Marko korraldasid. Ürituse nimeks oli “Kuhu investeerida oma säästud”. Tollal õppisin veel ülikoolis ning nagu ikka kulus kõik raha elamise peale. Mäletan, et suutsin kuus säästa kusagil 50 eurot, seega antud ürituse temaatika oli väga paslik. Investeerimisest olin tegelikult lugenud ligikaudu aasta enne klubiga liitumist. Klubiga liitusin, et investeerimisteadmisi kasvatada – “Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja ise”.

Kuidas sai Investeerimisklubi HTF alguse ning milline on selles Sinu roll?

Investeerimisklubi Heategevusfondiga olen seotud alates 2015. aasta detsembrikuust. Olen alati uskunud, et kui meile on siin maailmas kingitud elu, siis tuleb seda hinnata ning teha midagi suurt – “Live full, die empty”. Üheks oluliseks osaks minu elus on andmine, toetades abivajajaid ja aidates leida võimalusi inimeste unistuste täitumiseks. Viimane kattub ka Investeerimisklubi ühe olulise alustalaga – Investeermisklubi soovib aidata saavutada püstitatud eesmärke ja ellu viia suurimaid unistusi. Eelmisel aastal arutasime Tõnise ja Markoga, kuidas saame Investeerimisklubiga maailmale tagasi anda ning sellest vestlusest sündis idee luua Investeerimisklubi Heategevusfond. Leidsime, et selles peitub suur väärtust ning potentsiaal. Heategevusfondi loomisele aitasid peale Tõnise ja Marko kaasa head sõbrad Mihkel, Siim ja Juta. Need kõik inimesed on olnud mulle meeletult suureks inspiratsiooniks. Tänaseks olen võtnud vastutuse tegeleda Heategevusfondi eestvedamisega ja fondi juhtimisega, sest näen seda meeletu võimalusena koos midagi suurt ja inspireerivat luua.
Investeermisklubi soovib aidata saavutada püstitatud eesmärke ja ellu viia suurimaid unistusi.

Milliseid projekte on Investeerimisklubi Heategevusfond tänaseks teinud?

Antud hetkel on IK Heategevusfondil olnud kolm väga edukat projekti. Esmalt toetasime SA Tartu Perekoda Käopesa. Nimelt nende turvakodus viibivatel lastel oli unistus saada batuut, kuid selle ostmiseks ei olnud piisavalt vahendeid. Seega otsustasime neid toetada. Tagasiside, mis selle projektiga saime, oli ülimalt siiras ja innustav. Teiseks projektiks valisime organisatsiooni vähifond Kingitud Elu toetamise. Nimelt aitasime vähihaigeid inimesi, kes riigi abile toetuda enam ei saa. Antud fond ongi sisuliselt ainuke võimalus, kust vähihaigel on võimalik saada rahalist toetust, et leida abi raske haigusega võitlemiseks, et oma eluiga pikendada ja veeta aega oma lähedastega. Hinnakem seda aega, mis meil on, olgem tänulikud ning tehkem seda, mida me oleme alati sisimas soovinud teha – elu ei ole peaproov. Kolmandaks projektiks valisime midagi veidi teistsugust, nimelt oli soov arendada noorte finantskirjaoskust. Toetasime organisatsiooni nimega Ettevõtlusküla, mis korraldab lastele ettevõtlusteemalisi rollimänge ning arendab noorte finantsalaseid teadmisi.

Kuidas oled neid projekte valinud?

Tunnistan ausalt, et need projektid on seni tulnud meieni ise. Me teame tuntud ütlust: “Millele me fookuse pöörame, seda ka saame.” See tähendab seda, et see millele me mõtleme, seda hakkame endi ümber rohkem märkama. Mida rohkem oleme heategudele mõelnud, seda rohkem on meieni jõudnud võimalusi, kuidas abivajajaid toetada ning noorte arengusse panustada. Tulevikus on kindlasti plaanis ka konkreetse sihtgrupiga enne toetamist kokku saada, et mõista, mis on selle valdkonna eripärad ning millest nad enim puudust tunnevad. Läbi selle saame luua väga erilisi toetusprojekte ning veenduda, et raha läheb õigesse kohta. Oleme võtnud sellise suuna, et ühe aasta jooksul toetame kahte heategevusega seonduvat ning kahte noorte finantsteadmisi arendavat organisatsiooni. Usun, et see loob hea harmoonia ning mitmekesisuse.
Mida rohkem oleme heategudele mõelnud, seda rohkem on meieni jõudnud võimalusi, kuidas abivajajaid toetada ning noorte arengusse panustada.

Milline on järgmine projekt, mida IK HTF toetab?

Järgmiseks IK Heategevusfondi projektiks on toetada nägemispuudega inimesi. Nimelt on nägemispuudega inimesed loonud ühe väga põneva algatuse, nagu pimedate teater. Meil on võimalus panustada nende teatrietenduse valmimisse, andes neile võimaluse väljundiks ning loometööks. Pimedate teatri finantseerimine käib hetkel nende endi poolt ning tihtipeale ei ole nad suutelised rahaliseid vahendeid etenduse korralduse jaoks kokku saama. Seega ma usun, et see on väga põnev ning vajalik projekt. Plaan oleks tegelikult kõik Investeerimisklubi liikmed kutsuda mõne kuu pärast ka etendusele, kus teatritegijad saavad oma tänu kõigile toetajatele avaldada. Suheldes vahetult nägemispuudega inimestega on üheks väga oluliseks küsimuseks ka juhtkoerad. Juhtkoeri toetatakse üldiselt palju senikaua kuni nad aitavad kedagi. Peale pensionile jäämist, aga ei ole neile ettenähtud ei söögi ega ravikulude toetust. On võimalus toetada juhtkoerte kooli, et nad hoolitseksid pensionile jäänud juhtkoerte eest ning et nad saaksid mõnusalt väljateenitud vanaduspõlve nautida. Nägemispuudega inimesed ise hoolivad sellest väga. Seega sõltuvalt Investeerimisklubi liikmete panusest saame ehk mõlemat projekti toetada.

Mis muudab IK Heategevusfondi ainulaadseks?

Meie suur visioon on luua igavene Heategevusfond. Igavene selles mõttes, et annetajate ühekordne panus teeb head sadu aastaid. See on võimalik, kuna Heategevusfond töötab investeerimispõhimõtetel. Me investeerime annetajate raha madala riskiga ning investeeringute tootluse anname abivajajatele. See tagab jätkusuutliku lahenduse. Selleni jõudmiseks alustame investeerimisportfelli kasvatama samm-sammult. Selle aasta lõpuni suuname 50% annetustest heategevusprojektidesse ning 50% läheb fondi ülesehitamiseks. Järgmisel, 2018. aaastal, läheb projektide teostamiseks 25% ning fondi ehitamiseks 75% annetustest. 2019. aaastal plaanime jõuda niikaugele, et suuname 100% annetustest fondi ning projekte teeme tootlusest. Annetajatele tähendab see seda, et nende ühekordne panus Heategevusfondi hakkab head tegema igas järgmises projektis teenitud tootluse arvelt. Sellest, kui palju kellegi inevsteering on head teinud, anname annetajatele teada iga projektiga.
Meie suur visioon on luua igavene Heategevusfond. Igavene selles mõttes, et annetajate ühekordne panus teeb head sadu aastaid.

Kuidas saab IK Heategevusfondi annetada?

Heategevusfondi saab annetada, kandes raha Investeerimisklubi Heategu arvelduskontole. Me innustame inimesi tegema püsiannetuse, millega saavad oma panust fondis igakuiselt suurendada. Ka viis eurot kuus on igati jõukohane panus. “We can´t help everyone, but everyone can help someone”. Üheskoos saame luua midagi suuremat, kui me ise. Saame luua igavese panuse heategevusse.
Üheskoos saame luua midagi suuremat, kui me ise. Saame luua igavese panuse heategevusse.
2018-04-01T17:10:41+00:00