Heategevusfondist

Igavene Heategu on investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond, mis panustab noorte haridusse ning arengusse. Meie peamisteks mõjuvaldkondadeks on koolinoorte ettevõtlushariduse ning rahatarkuse edendamine. 

Toetame nii programmilist kui iseseisvat õpet õppematerjalide ja õppevahendite kättesaadavaks tegemisega. Töötame aktiivselt koos teiste mõjuorganisatsioonide, riigiasutuste kui eraettevõtetega, et üheskoos leida kõige suurema mõjuga toetusvaldkondi. Samuti teeme koostööd, et jõuda rohkemate koolinoorteni.

MTÜ Igavene Heategu alustas 2016. aastal. Nimi tuleneb meie eesmärgist luua heategevusfond, mis saab jätkusuutlikult tegutseda ja teha head igavesti. Kuidas me seda teeme? Sellest pikemalt järnevalt!

Marko ja Randel

Põhimõtted

  • Teeme neli mõjusat heategevusprojekti aastas. Üks heategu igas kvartalis
  • Heategevusfond tegutseb 0% kulu printsiibil. MTÜ käimashoidmisega seotud kulutused kannab meie meeskond, mitte annetajad
  • Kogutud annetused investeerime madala riskiga rahavoogu pakkuvatesse investeeringutesse
  • Heategusid teeme mitte annetatud rahast, vaid investeeringute tulust. Nii saab iga annetatud summa teha head igavesti
  • Peame ülevaadet kõikidest kogutud annetustest, investeeringutest, teenitud tulust ja tehtud heategudest
  • Heategevusfondi portfell koosneb valitud dividendiaktsiatest, indeksfondide osakutest ning fikseeritud tulumääraga instrumentidest

Tehtud heateod

  • Heateod kokku (€)
  • Heategu (€)

Igaveste Heategude fond

  • Fondi NAV (€)
  • Fondi annetatud (€)

Meeskond

Soovita meile heategu!

Meie heategevusporjektid on suunatud noorte haridusse ja arengusse. Anname endast kõik, et heategevusfondi panustatud raha jõuaks nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad ning kus see loob kõige rohkem mõju.

Kui sul on hea idee, millise heateo võiksime teha, siis kirjuta meile!

Soovita heastegu