Kuidas toimub annetuste maksustamine eraisikule ja äriühingule?

Annetuste tegemine ning ühiskonnale tagasi andmine on suuremeelne tegevus. See peaks olema meie tarbimiskultuuri üks lahutamatu osa. Sellepärast oleme eriti tänulikud kõikidele Investeerimisklubi Heategevusfondi toetajatele, et aitate eeskuju näidata.

Tulumaksuseadus reguleerib aga annetuste maksustamist mitme paragrahviga, mistõttu on oluline mõista, kas ja kuidas maksustamine annetajat mõjutab.

Eesti maksusüsteem soosib annetuste tegemist avalikes huvides tegutsevatele heategevuslikele organisatsioonidele, kes on kantud MTA poolt tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Investeerimisklubi Heategevusfond on tänaseks edastanud Maksu- ja tolliametile taotluse kandmaks heategevusfond tulumaksusoodustuse nimekirja.

Nimekirja võetakse vastu ühendusi kahel kuupäeval – 1. jaanuar ning 1. mai. Avalduse peab aga vastavalt esitama enne 1. septembrit või 1. märtsi. Me paraku enne 1. märtsi taotlust saata ei jõudnud, seega loodame nimekirja saada 1. jaanuaril.

Sellepärast tahame lihtsalt ja arusaadavalt selgitada, kuidas erineb annetuste maksustamine tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuuluvatele ning sinna mitte kuuluvatele organisatsioonidele.

Annetused tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja mitte kuuluvale organisatsioonile

Maksustamine sõltub peamiselt sellest, kas annetaja on eraisik või äriühing.

Eraisik ei saa annetust oma maksustavatest tuludest maha arvata.

Äriühingud peavad annetuse pealt tasuma tulumaksu (20/80). Äriühingud peavad jälgima, et nende tehtud annetused ei ületaks piirmääri:

1) 3% sama aasta sotsiaalmaksuga maksustatavatest väljamaksetest (palgafondist).
2) 10% eelmise majandusaasta kasumist.

Investeerimisklubi Heategevusfondi panustajad peavad kuni 2017. aasta lõpuni arvestama ülal kirjeldatud tingimustega. Alates 01.01.2018 rakenduvad heategevusfoni panustajatel aga tingimused, millega saab tutvuda järgmises lõigus.

Annetused tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuuluvale organisatsioonile

Eraisik saab annetused oma maksustavatest tuludest maha arvestada pärast teisi mahaarvamisi (elatised, koolituskulud, laenuintressid jms) – kokku eraisikul 2016. aastast 1200€ aastas ja mitte rohkem kui 50% maksustatavatest tuludest.

Eraisik peab deklareerima kõik mahaarvamised koos tuludega. Kui annetuse saaja on edastanud maksuametile annetaja isikukoodi (tasub märkida nt ülekande kirjelduses), kajastub see eeltäidetud tuludeklaratsioonis; kui mitte, võib maksuamet küsida dokumentaalset tõestust selle annetuse kohta, mis te oma tuludeklaratsiooni ise lisaks kirjutate.

Äriühingud peab iga aasta lõpus valima, kas tehtud annetuste puhul arvestab ta piirmäära 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% sama aasta sotsiaalmaksuga maksustatavatest väljamaksetest (palgafondist). Annetused deklareerib annetaja igakuiselt vormil TSD lisa 5 (TuMs §49), mis nt koos maksekorraldusega ongi tehingu aluseks ja tõestuseks.

Annetuste maksustamisest saad täpsemalt lugeda Maksu- ja tolliameti koostatud juhendis, mis on mõeldud abimaterjaliks annetuste deklaratsiooni vormi TSD lisa 5 täitmiseks.

Loodame väga, et Investeerimisklubi Heategevusfondi mitte kuulumine tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja ei ole suureks takistuseks panuse tegemisel! Ehitame ju ikkagi igavest heategevusfondi, kus peame väikestest takistustest üle olema ning edasi liikuma. Anname endast kõik, et teha heategevusprojekte, mis loovad palju väärtust.

Igaveste heategudeni,
Fondijuht Marko Oolo

2019-06-11T11:17:39+00:00