Toetasime Eesti ühe suurima noorteühingu, Eesti Skautide Ühingu tegevust, mille fookuseks on pakkuda tegevust noortele vanuses 6-26 ja seda sõltumata nende majanduslikust taustast, eesmärk iga noore isiklik areng ja temast täisväärtusliku kodaniku kasvatamine. Toetasime Eesti Skautide Ühingut köietöö koolituste korraldamisega 1 100 euroga.