Heategevusfondi investeerimisstrateegia ja edasised plaanid – Marko Oolo

Kuidas jõudsid heategevusfondi loomiseni?

Investeerimisega tegeledes puutusin aina rohkem kokku mõttelaadiga, kus osa teenitud tulust võiks suunata heategevusse. Sama mõttelaad juurdus ka Investeerimisklubis ning tekkis huvi ühiselt annetusi teha. Nii hakkasimegi ühiselt annetusi tegema, kus kogusime kokku raha teatud projektide jaoks. 2016. aasta suvel mõtteid mõlgutades tekkis aga idee luua heategevusfond, kus saaks kasutada investeerimispõhimõtteid. Seda just selleks, et annetus ei oleks ühekordne, vaid kestaks n.ö. igavesti. Vestlesime sellest Randel Pärnaga ning nii heategevusfond alguse saigi.

Milline on Heategevusfondi investeerimisstrateegia?

Investeerimisstrateegia sõltub peaasjalikult fondi eesmärkidest. Seega enne kui strateegia juurde lähme tahaksin üle korrata meie eesmärgid.

Eesmärk nr 1: Ehitame jätkusuutlikku heategevusfondi, mis teeb head sadu aastaid!
Eesmärk nr 2: Teostame neli heategevuslikku projekti aastas.

Nende põhjal on välja kujunenud ka meie investeerimisstrateegia. Vastavalt esimesele eesmärgile, et olla jätkusuutlikud, investeerime fondi kogunenud raha riske hajutades. Ühtlasti proovime võetud riski eest saada paremini tasustatud, kui turu keskmine investor. See tagab fondile pikaajalise väljavaate.

Vastavalt teisele eesmärgile, et teostada neli projekti aastas, investeerime peamiselt rahavoo ja intressi maksvatesse varadesse. Pidev rahavoog annab meile võimaluse teenitud tootlust heategevusprojektidesse panustamiseks kasutada.
Heategevusfondi investeerimisportfelli osadeks on dividendi maksvad üksikaktsiad nii Balti turult kui välismaalt. Markowitzi portfelliteooriat arvesse võttes hajutame üksikaktsiaid vastavalt majandustüsklitele ka dividendi maksvate indeksfondiosakutega. Riskantsemaks, kui selle eest paremini tasustatud, osaks on portfellis osaliselt või täielikult tagatud ühisrahastuslaenud, mida soetame vastavalt eelnevale riskianalüüsile.

Kuidas kasvab fondi vara?

Heategevusfondi portfell suureneb peamiselt panustajate annetuste arvelt. Peame ülevaadet kõigi panustajate mõttelisest osast fondis. Selle põhjal arvutame välja, kui palju panustajate osalt teenitud tootlus osaleb. Sellest anname iga projekti käigus ka annetajatele teada.

Kuna soovime ka pidevalt heategusid teha, siis kasvatame fondi varasid järk-järgult.

Kuni Igaveste Heategude fondi suuruseni 50 000€ suuname 75% annetustena kogutud rahast fondi kasvatamiseks ning 25% läheb heategudeks.

Alates 50 000 kuni 100 000€ Igaveste Heategude fondi suuruseni suuname 85% annetustena kogutud rahast fondi kasvatamiseks ning 15% läheb heategudeks.

Alates 100 000€ Igaveste Heategude fondi mahust suuname 100% annetustena kogutud rahast fondi kasvatamiseks ning heategusid teeme investeeringutelt teenitud tootlusest.

Kuidas investeeringute tulu projektidesse jõuab?

Iga aasta lõpus fikseerime investeeringutelt teenitud arvestlusliku annualiseeritud tootluse. Aastalõpu seisuga fikseeritud investeeringute tulu realiseerime ning see läheb järgmisel aastal 4 heategevusprojekti toetamiseks. Sedaviisi hakkame heategusid tegema alates 2019. aastast, kui heategevusfond on täielikult jätkusuutlik.

Keda ootame heategevusfondi panustama?

Muidugi on oodatud panustama kõik, keda igaveste heategude tegemine kõnetab.

Igavene Heategu võtab vastu annetusi nii eraisikutelt kui ka juriidilistelt isikutelt. Maksude ja tulumaksuvaba miinimumi osast saad lugeda lähemalt siit.

Iga väike panus aitab kaasa igavese heategevusfondi loomisel!

2019-06-11T11:13:47+00:00